Forsikring.

Vi tilbyr gunstig forsikring gjennom vår partner Gjensidige.
12 pluss+ og 36 pluss +
Er forsikringer du ikke får gjennom andre en "oss" bilforhandlere og gir deg en flott mulighet til å bli kjent med vår partner Gjensidige. De betaler deg faktisk for å  du skal bli "kunde" gjennom denne forsikringen. 
Se Hvilke flotte fordeller de gir deg deg på 36 pluss+ :

Inntil 6 år gamle biler

Prisgaranti
Max prisøkning på 5% år 2 og 3 ved skadefri kjøring

Ingen egenandel ved kollisjon
Gjelder en skade i året
Ingen bonustap ved påkjørsel av vilt

Nøkkelforsikring
Dekker mistet, stjålet og brukket nøkkel. Forsikringssum inntil kr.7500,-

Ingen egenandel ved tyveri med alarm

Leiebil
Ring 03100 og få leiebil i hele reparasjonstiden.
Mulighet for større leiebil 
Kontanterstatning istedet for leiebil kr. 250,- pr. døgn

Fabrikkny bil ved totalskade
frem til bilen er 3 år gammel og før den har kjørt 60 000 km
Eldre bil kan gi deg markedsverdi + 15%

Utvidet utstyr og løsøredekning
Fastmontert utstyr dekkes med inntil 50 000 kroner
Personlig løsøre dekkes ned inntil 10 000 kroner

Unik glassdekning
Glasstak inngår i glassdekningen

Erstatter motor og girkasse ved maskinskade
Om bilen ikke er eldre enn 8 år, har gått inntil 200 000 km og serviceintervallene er fulgt.Fast egenandel kr 8000.

Hovedbruker må være 22 år eller eldre
Bilen kan allikevel lånes til sjåfører ned til 18 år uten øket egenandelen

 

Egenandeler:


      0 kr Kollisjon (gjelder én skade i året)/ Påkjørsel av vilt. 
      0 kr Tyveri ved alarm
      0 kr Glassreparasjon
      0 kr Nøkkelforsikring 
2000 kr Glassbytte
8000 kr Maskinskade
4000 kr Andre skader

Kundeutbytte:


Som forsikringstaker i Gjensidige, vil kunden kunne motta kundeutbytte. Dette avgjøres årlig av den kundevalgte generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen.